Stel je vraag
1

Wiskunde vraag 11 augustus 1997 functieverloop

asked 2015-06-26 09:38:29 -0500

Sarah E gravatar image

image description

Bewering A is toch ook juist? Als ik de 2e afgeleide neem en dan X=2 invul, kom ik op 0 uit... Doe ik iets verkeerd? Is er iemand die dit ook eens kan natellen en zien of deze hetzelfde uitkomt?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-06-30 03:17:49 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Een andere manier : het domein waar de functie gedefinieerd is is [2;4]; om een buigpunt te hebben moet de tweede afgeleide van teken wisselen links en rechts van x=2; maar links van x=2 behoort niet tot het domein van de functie !!! Dus je kunt niet beweren dat x=2 een buigpunt is !

edit flag offensive delete link more
2

answered 2015-06-29 15:47:20 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Het domein van de functie is [2;4]. in het punt x=2 bestaat er een rechterafgeleide maar geen linkerafgeleide dus is de functie daar niet afleidbaar ! En dus bestaat daar ook de 2de afgeleide niet !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Komt dit doordat het een wortel is? En wat bedoelt u met rechterafgeleide?

Sarah E ( 2015-06-30 03:00:38 -0500 )edit
2

answered 2015-06-29 08:14:23 -0500

Romain@REBUS gravatar image

De eerste en de tweede afgeleide zijn niet gedefinieerd voor x=2. Dus x=2 is geen nulpunt !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-06-26 09:38:29 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '15