Stel je vraag
0

Fysica juli 2016 vraag 3

asked 2017-07-02 07:19:37 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik kom bij deze vraag enkel aan de juiste oplossing als ik beginsnelheid van de skiër in de tweede situatie (3,0 m/s) beschouw als de verticale snelheid. Maar eigenlijk is dit toch een horizontale snelheid. Bij vraag 1 van augustus 2016 rolde er een bal van de trap en daarbij was de beginsnelheid wel een horizontale snelheid.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Je kan dit heel gemakkelijk oplossen met behoud van energie.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-02 07:21:22 -0500 )edit
1

Dan hoef je dus geen rekening te houden met vectoren! Je kijkt alleen naar groottes.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-02 07:23:09 -0500 )edit

Zo moet je het inderdaad doen. Het hoogteverschil omzetten in kinetische energie. Voor deel 2 heb je dan een begin kinetische energie + de kinetische energie die je wint door de helling. Optellen en hier de snelheid uit halen.

Myriam@REBUS ( 2017-07-02 07:28:27 -0500 )edit

Ok dank u wel voor de tip. Maar is de beginsnelheid (3 m/s) verticaal of horizontaal?

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 07:31:27 -0500 )edit

Maakt niet uit voor de kinetische energie!

Myriam@REBUS ( 2017-07-02 07:35:08 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-07-02 08:28:13 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 09:05:12 -0500

Hier is mijn oplossing met behoud van energie!

Het leuke hieraan is dat je geen rekening moet houden met vectoren, richting zin,... We kijken alleen naar groottes.

We kiezen ons referentiepunt voor de potentiële energie aan het voetpunt van de berg. Daar is Ep = 0 J.

Situatie A:

$E(boven) = E_p = mgh$

$E(beneden) = E_k = \frac{mv^{2}}{2}$

Er is geen verlies aan energie door wrijving dus kunnen we stellen dat E(boven) = E(beneden):

$mgh = \frac{mv^{2}}{2} \Longleftrightarrow gh = \frac{v^{2}}{2} = \frac{16}{2} = 8 \mathrm{\frac{m^{2}}{s^{2}}}$.

Situatie B:

$E(boven) = E_p + E_{k1} = mgh + \frac{mv_{1}^{2}}{2}$

$E(beneden) = E_{k2} = \frac{mv_{2}^{2}}{2}$

Weer E(boven) = E(beneden):

$mgh + \frac{mv_{1}^{2}}{2} = \frac{mv_{2}^{2}}{2} \Longleftrightarrow v_{2} = \sqrt{2gh + v_{1}^{2}} = \sqrt{25 \mathrm{\frac{m^{2}}{s^{2}}}} = 5$ m/s.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Prachtig, en mooi getypt. (heb je dat in word gedaan?)

Myriam@REBUS ( 2017-07-02 08:36:02 -0500 )edit

Bedankt! Ik heb het gewoon hier gedaan door deze instructies: http://toelatingsexamen.rebus.be/latex/

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-02 08:38:56 -0500 )edit

Dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 08:49:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 07:19:37 -0500

Aantal keer gelezen: 361 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17