Stel je vraag
0

vraag 12 biologie evolutie

asked 2017-07-02 07:35:51 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

vraag 12 over evolutie van in de extra bundel. Ik snap de link niet ? Hoe wordt het dan bepaald? En wat heeft de diversiteit en de evolutionaire stabliteit ermee te maken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 08:28:17 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Om RNA te traceren wil je dat het evolutionair stabiel blijft (Dus dat de genetische code niet de hele tijd veranderd), maar je wil ook een kleine diversiteit zodat je slecht een bepaald aantal genetische codes moet traceren en niet onnoemelijk veel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 07:35:51 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17