Stel je vraag
0

biologie simulatietest vraag 4

asked 2017-07-02 09:11:29 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

image descriptionvraag 4 van biologie over de groei van pcr fragmenten, k weet dat die exponentieel is. dus ik dacht 10 keer dus 10 ^10 en dan heb je meer dan een miljard ? maar het antwoord is 30 blijkbaar

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-08-15 13:18:38 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het antwoord is idd 30, in de theorie staat dat je 30 cycli nodig hebt om een miljard fragmenten te bekomen met 60tal ongewenste fragmenten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 09:11:29 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Aug 15 '17