Stel je vraag
0

biologie, lichtreactie en glycolyse

asked 2017-07-02 09:30:01 -0500

Adara gravatar image

Zou iemand me kunnen uitleggen wat verschil is tussen NADPH+ H+ die tijdens lichtreactie van fotosynthese ontstaat en NADH die tijdens glycolyse ontstaat?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-03 06:52:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-07-03 07:24:14 -0500

Ben je zeker dat er een verschil is?

Bij de fotosynthese maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie in zonlicht.

Bij de glycolyse maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie van suikers.

(Deze vraag is achteraan gesukkeld tussen al die chemie-vragen en daarom blijft hij onbeantwoord. Als ik er een antwoord op geef komt hij terug vooraan. Overigens ben ik benieuwd of ik hier nog iets van af weet)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 09:30:01 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17