Stel je vraag
0

Biologie hoofdstuk 6 erfelijkheidsleer vraag 23 bundel 2017

asked 2017-07-02 10:55:06 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

C:\fakepath\IMG_0888.JPG

Ik heb bij deze vraag als antwoord A aangeduidt. Nu kan ik er niet meer zogoed aan uit waarom optie D ook niet kan? Want als we de genentabel uittekenen merken we toch dat persoon x ook Aa kan hebben en dus drager kan zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-02 11:09:13 -0500

Adara gravatar image

D kan niet wat ze is geen draagster en dat komt omdat haar moeder heeft X^A X^A en haar vader heeft X^A Y

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ahja amai ik was geslachtsgebonden vergeten, woops, even over gelezen!! dank u !!

Marie-France.Delen ( 2017-07-02 11:12:42 -0500 )edit

Kan altijd gebeuren... ;)

Martine@REBUS ( 2017-07-02 13:23:52 -0500 )edit
0

answered 2017-07-02 13:23:33 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct opgelost

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 10:55:06 -0500

Aantal keer gelezen: 198 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17