Stel je vraag
0

Biologie 2012 juli vraag 6

asked 2017-07-02 11:47:03 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-07-02 13:53:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er gebeurd een non disjunctie bij meiose 2 bij de man. Meiose bij de vrouw is normaal. Welke mogelijk geslachtschromosomen kan het kind hebben

a) xx, xxy of x b) xxx xyy of x

Ik weet dat het B moet zijn dat heb ik kunnen vinden maar a kan toch ook?

Als nondisjunctie in xgebeurd krijgen we o xx y y als het in y gebeurd x x o yy versmelting met x van de mama geeft toch ox xxx xy xyy en xx

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-07-02 13:29:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee a kan niet juist zijn, want dat zou een nondisjuntie zijn bij de meiose 1 van de man.

meiose 1 fout bij de man geeft: xy-xy-0-0

meiose 2 fout bij de man (in het y chromosoom) geeft: yy-0-x-x

meiose 2 fout bij de man (in het x chromosoom) geeft: xx-0- y-y

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja maar Martine gameten van de man zijn dan toch in geval van fout in y chromosoom vb yy o x x als je ze met x van de moeder laat smelten krijgt je xyy ox of xx xx toch? die laatste xx kan toch ook want 1 x van de vader en 1 x van moeder?

Adara ( 2017-07-02 14:56:18 -0500 )edit

Ja correct, maar dan kan je toch nooit xxy krijgen, dus is antwoord A niet mogelijk.

Martine@REBUS ( 2017-07-02 15:39:30 -0500 )edit
1

Snap je het Samira? Anders moet je ook eens in je oefeningen kijken... deze hebben we ook gemaakt in de groepsles (historische bundel deeltje 4 oefening 40)

Martine@REBUS ( 2017-07-03 02:13:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 11:47:03 -0500

Aantal keer gelezen: 854 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17