Stel je vraag
0

biologie, erfelijke informatie in de cel vraag 37

asked 2017-07-02 15:07:05 -0500

Adara gravatar image

Uitspraak over homologe chromosomen, kan iemand meevolgen of ik correct ben?

A) een chromosoom komt van de vader en het andere van de moeder Juist? of fout? wrm?

B) homologe chromosmen bevatten dezelfde allelen op overeenkomstige genloci

  • fout want ze dragen geen indentieke informate = dezelfde allelen

C) ze bevatten verschillende allelen op overeenkomstige genloci

  • juist, want verschillende allelen betekent informatie van dezelfde aard

D) ze bevatten andere eigenschappen - fout want ze hebben geen identieke info maar wel van dezelfde aard dus niet totaal verschillende eigenschappen

Is dan zowel A als c juist?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 15:34:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

B & C zijn fout, aangezien homologen zowel hetzelfde allel (a en a) kunnen hebben, als een verschillend (A en a)

Maar A is altijd juist, je krijgt een van de homologen van je vader en een van je moeder

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 15:07:05 -0500

Aantal keer gelezen: 274 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17