Stel je vraag
0

Fysica juli 2016 vraag 13

asked 2017-07-02 16:26:52 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-07-03 07:22:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Getekend is een evenwijdige lichtbundel die invalt op een convergerenede lens. In het middenstuk zijn de stralen niet zichtbaar, aan de rechterkant verschijnt een divergerende lichtbundel. Hoeveel bedraagt de brandpuntafstand van de convergerende lens? Ik daht de d=f , waarom is f=2d? Hoe kom je erop? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 06:46:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bedoel je vraag 13 van juli 2016? Dat ziet er zo uit en je kan zien dat het ontbrekende stuk de afstand tot het brandpunt (focus) is. C:\fakepath\fysica juli 2016 vraag 13.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja! Inderdaad dat is die vraag

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 07:10:11 -0500 )edit
0

answered 2017-07-03 01:08:19 -0500

Divergerend aan de rechterzijde, dan kan je ze verlengen aan de linkerzijde en het snijpunt vinden. Omdat dit dan links ligt is het een virtueel beeld. De afstand vind je uit de tekening en moet kleiner zijn dan de brandpuntsafstand.

Als je cijfergegevens zou hebben, dan vind je een negative waarde voor de beeldafstand b met de lenzenformule.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor je uitleg, maar bij deze vraag heeft men geen waarden, ze vragen alleen wat f is ? En d is dan al aangeduid. Ik weet niet miss heb je het over een andere vraag..

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 01:34:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 16:26:52 -0500

Aantal keer gelezen: 308 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17