Stel je vraag
0

Chemie - 2016-juli vraag 1 - nav. vraag mbt "Redoxreactie: bepalen van de brutoformule

asked 2017-07-02 23:25:46 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-03 03:45:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb deze oefening van facebook: chemie2016v15.JPG

Kan iemand me hiermee helpen? Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.

Wat ik al heb geprobeerd is de oxidatiehalfreactie eens uit te schrijven en kwam dit resultaat uit:

Cr(OH)3 + 3OH- + 2OH- → CrO42- + H2O + 3H2O + 3e-

De reductiedeelreactie kan ik niet uitschrijven. Hoe moet ik nu verder?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-03 03:24:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraagstelling van de 2016 en 2015 TAT-examens werd hier "http://toelatingsexamen.rebus.be" reeds toegelicht en behandeld. Te vinden via 'zoek' naar "examenvragen" of, eerst "chemie" en dan "examenvragen". Ook voor andere opgaven kan je via de zoekfunctie de toelichting vinden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-03 00:57:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2017-07-03 00:58:15 -0500

Dag Ibrahim. Ik weet niet waar je deze opgave hebt gevonden. De originele vraag uit het 2016-juli examen (te vinden op http://toelatingsexamenartstandarts.b... ) luidt als volgt: Gegeven is volgende niet-uitgebalanceerde reactievergelijking waarin X de formule van een verbinding voorstelt: … CS2 + … X + … KOH → … K2SO4 + … K2CO3 + … KCl + … H2O De hoeveelheden (in mol) van de betrokken stoffen bij het begin en op het einde van de reactie worden in tabelvorm weergegeven. n(CS2) n(X) n(KOH) n(K2SO4) n(K2CO3) n(KCl) n(H2O) Begin 0,50 1,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einde 0,30 0,00 0,80 0,40 0,20 1,60 0,60 Wat is de formule voorgesteld door X? KClO4 KClO3 <c> KClO2 <d> KClO

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als het examenvragen betreffende de jaren 2015 en 2016 gaat gebruik je best de opgaven door onderwijs vlaanderen als modelvragen beschikbaar gesteld. Zie "link".

Johan@REBUS ( 2017-07-03 01:00:30 -0500 )edit

Ik heb die op facebook gevonden. Waarschijnlijk is dit dan een hersamengestelde vraag van iemand die het zich niet goed herinnerde. Maar moeten we zo'n oefening dus niet kunnen oplossen? Alvast bedankt voor uw hulp.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 01:43:00 -0500 )edit

Die originele vraag heb ik kunnen oplossen door $\Delta n$ voor elke stof te bepalen en mijn kleinste waarde (CS2 = 0,2 mol) voorgetal 1 gegeven. De andere voorgetallen zijn dan gewoon veelvouden daarvan en dan toepassen van atoombalans. Zo vond ik dat X = KClO.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 01:48:54 -0500 )edit

Dit is OK. Van welke bron heb je deze vraag, en wellicht nog andere? Met dank.

Johan@REBUS ( 2017-07-03 02:21:20 -0500 )edit

Zoals reeds eerder aangehaald: voor dergelijke vragen van 'ongekende' oorsprong is er geen garantie dat ze correct zijn en dat de vraagstelling geformuleerd is zoals de vraag op het examen.

Johan@REBUS ( 2017-07-03 02:23:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-02 23:25:46 -0500

Aantal keer gelezen: 286 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17