Stel je vraag
0

augustus 2015 wiskunde vraag 4

asked 2017-07-03 04:18:05 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

updated 2017-07-03 05:24:01 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik heb geprobeerd dit op te lossen door de combinatie van 5 uit 10 te delen door de herhalingscombinatie van 5 uit 10, maar hierdoor kom ik niet bij het juiste antwoord. Wat doe ik verkeerd?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-03 05:22:09 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik heb het zo gedaan (als iemand een efficiëntere methode heeft, laat het zeker weten):

Dit zijn de gunstige mogelijkheden, wanneer elk persoon op een verschillend verdiep afstapt: Persoon 1 heeft 10 mogelijkheden, persoon 2: 9, .... , persoon 5: 6 mogelijkheden. Uw aantal gunstige mogelijkheden is dus: 10.9.8.7.6 en dit vormt uw teller.

Dit is het totaal aantal mogelijkheden, wanneer ieder persoon op elk verdiep kan afstappen: persoon 1 kan op 10 verdiepingen afstappen, personen 2, 3, 4 en 5 kunnen dat ook. Je hebt dus 105 mogelijkheden. Dit is uw noemer.

Kans = # gunstig / # totaal aantal mogelijk = (10.9.8.7.6) / (105) = 3024 / 104 = 0,3024 → antwoord < C >

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Goed gezien Ibrahim. Voor wie het wiskundig wil: de variatie van 5 uit 10 delen door de herhalingsvariatie van 5 uit 10.

Myriam@REBUS ( 2017-07-03 06:35:52 -0500 )edit
1

De reden waarom de gunstige mogelijkheden met een variatie berekend wordt, is dat de volgorde van belang is: de keuze van wie waar uitstapt (variatie) en niet enkel de keuze van de verdiepingen (combinatie)

Yves@REBUS ( 2017-07-03 07:32:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 04:18:05 -0500

Aantal keer gelezen: 232 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17