Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 7-06 verwarring met Kc

asked 2017-07-03 07:54:13 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2017-09-03 13:54:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\IMG_0897.JPG

In deze oefening heb ik Kp bepaalt adhv de oorspronkelijke drukgegevens en zo ben in gekomen tot Kp = 0,5 Deze gebruik ik deze Kp dan opnieuw om de nieuwe druksituatie te bepalen... maar Kc/Kp Zijn toch afhankelijk van de temperatuur (boc p97 3e puntje) en als er een nieuwe temperatuur is in het systeem is toch een nieuwe evenwichtsconstante ? Dus zou dat eigelijk niet mogen terug gelijk stellen aan de Kp van de eerste situatie?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 09:08:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Marie-France, de opgave vermeldt " ... bij dezelfde temperatuur de totale druk nu instelt...". Zou het mogelijk zijn dat je hier hebt 'over'gelezen. Deze opgave werd voordien reeds meermaals behandeld. Ga naar 'zoek'; geef in 7-06. Ook voor andere opgaven kan je zo terugvinden wat er eerder over werd toegelicht. Succes.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oei ja inderdaad!!! ik zie het net !! 2e keer dat ik iets overlees afgelopen 2 dagen!! waarschijnlijk omdat ik te snel wil gaan... alvast bedankt !! :-) :-)

Marie-France.Delen ( 2017-07-03 09:25:29 -0500 )edit

Maar zorg ervoor dat je er dinsdag niet te vlug overgaat en volledig leest alvorens uit te werken.

Johan@REBUS ( 2017-07-03 12:18:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 07:54:13 -0500

Aantal keer gelezen: 152 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17