Stel je vraag
0

Fysica 5.5.12

asked 2017-07-03 10:02:49 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik snap deze niet .. hoe bereken je die stromen? Moet je daar eerst de vervangingsweerstand berekenen? Ik heb vanalles geprobeerd. Ik kom het maar niet uit. Iemand die mij kan helpen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 10:08:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\fysica 5.5.12.JPG Ik hoop dat dit leesbaar is.

Eerst het hele systeem uitrekenen, dan de opdeling in de deelstromen zoeken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Bedankt! Ik snap het !

Myriam.Ibrahim ( 2017-07-03 10:13:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 10:02:49 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17