Stel je vraag
0

fysica 2015 vraag 9 augustus

asked 2017-07-03 10:22:09 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

updated 2017-07-03 10:57:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los je deze vraag op ? fysca geel augustus 2015 ik dacht dat de kracht vanuit Qc gelijk moet zijn aan de reselterende van de andere. Maar hoe bereken je deze resulterende

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-03 10:56:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je brengt dit in evenwicht zoals bij een systeem van 3 krachten die op eenzelfde punt aangrijpen: de som van de 2 kleinste moet groter zijn dan de grootste. Er is maar één combinatie waarvoor dat geldt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-03 10:22:09 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17