Stel je vraag
1

vergelijking van cirkel?

asked 2014-03-19 09:22:24 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:55:43 -0500

yannick gravatar image

Hoe vind ik de vergelijking van de cirkel aan de hand van de volgende tekening?

image description

Bedankt alvast!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2014-04-03 02:05:57 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 16:55:56 -0500

yannick gravatar image

Bemerk dat de cirkel raakt aan de verticale raaklijnen $x=1$ en $x=5$ en de horizontale raaklijnen $y=0$ en $y=4$. Daaruit zie je dat het middelpunt van de cirkel co├Ârdinaat $(3,2)$ heeft. Bovendien is de straal $2$. De cartesiaanse vergelijking van de cirkel wordt dus

$$(x-3)^2+(y-2)^2=2^2 \; .$$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:22:24 -0500

Aantal keer gelezen: 446 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15