Stel je vraag
0

Wiskunde veeltermfunctie

asked 2017-07-14 08:58:21 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-14 14:31:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Zou iemand me kunnen helpen met volgende vraag aub? De veelterm f(x)=mx^3+mx^2+mx+4 is deelbaar door zowel (x-2) als (x+2) en levert dezelfde rest op. wat is de rest? -4 -8 <c>-12 <d>-16

edit retag flag offensive close merge delete

6 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-14 11:32:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voer de deling uit, of bepaal de rest met de rest stelling. (Voor delen door (x-2) vul je 2 in, voor delen door (x+2) vul je -2 in. Vervolgens stel je de twee resttermen aan elkaar gelijk en bepaal m daaruit.

Probeer eens. m=-4 en de rest is 12

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-07-14 13:59:35 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Danku wel!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-15 07:34:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt de opgave fout. De eerste term is x³ en niet mx³

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-15 08:51:11 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-15 08:51:40 -0500

Pas op: als er gezegd wordt: "de veelterm f(x) is deelbaar door (x-2)" dan betekent dit dat de rest van de deling $\frac{f(x)}{x-2}$ gelijk is aan nul. Je hebt de opgave verkeerd overgeschreven. De opgave was waarschijnlijk zoiets: "de deling van f(x) door (x-2) levert dezelfde rest op als de deling door (x+2)". Heeeel belangrijk verschil. Want in de eerste situatie is het antwoord 0 en in de tweede is het antwoord 12.

Soms kan het je helpen als ze geven dat een functie deelbaar is door een andere functie. Je weet dan dat de rest van de deling nul is en daarmee kan je dan meer info verkrijgen om de opgave op te lossen, maar hier is dat dus niet het geval.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-15 07:54:39 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ah ja natuurlijk! Danku!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-15 07:06:17 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Dag, Ik heb geprobeerd m te berekenen volgens jouw stappen maar ik krijg een fout antwoord. Kan je me zeggen wat ik verkeerd deed aub?als ik 2 invul voor delen door x-2 dan krijg ik 14m+4 en als ik -2 invul voor x+2 dan krijg ik rest = -6m+4 en als ik die 2 resten aan elkaar gelijk stel dan krijg ik m=0 en niet -4?!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-14 08:58:21 -0500

Aantal keer gelezen: 720 keer

Laatst gewijzigd: Jul 15 '17