Stel je vraag
0

Wiskunde functies

asked 2017-07-14 14:25:28 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-14 15:18:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen met het volgende aub?

f(x)=sin^2(x). Neem a is een element van R met 0<a<pi 2.waar="" is="" de="" volgende="" som="" aan="" gelijk:="" f(a)+f(a+pi="" 2)+f(a+pi)+f(a+3pi="" 2)+...+f(a+99pi)+f(a+199pi="" 2)?<="" p="">

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-14 15:17:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hier gebuik je je formules voor verwante hoeken. Sin² (alfa + pi/2) = cos² (alfa) en zo kan je van de eerste 2 termen 1 maken. Iets gelijkaardig is mogelijk met term 3 en 4

Vanaf term 5 heb je gewoon 2pi verschil met de eerste.

Dus heb je in totaal 50 herhalingen van deze eerste 4 termen, die samen telkens 2 geven. 2*50=100

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp hier niet hoe we aan 50 komen? En hoe zien we dat er vanaf term 5 een verschil van 2pi is?

Rana.Onder ( 2017-08-10 12:19:29 -0500 )edit

Er komt telkens pi/2 bij, dus na 4 toevoegingen heb je 2pi.

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 13:40:58 -0500 )edit

De optelling gaat van 0 naar 199, dat zijn 200 termen. Per 4 zijn deze gelijk aan 2, dus 2 * 50

Myriam@REBUS ( 2017-08-10 13:41:56 -0500 )edit

Ik begrijp het, dankuwel.

Rana.Onder ( 2017-08-10 15:16:29 -0500 )edit
0

answered 2017-07-15 05:05:48 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Danku wel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-14 14:25:28 -0500

Aantal keer gelezen: 289 keer

Laatst gewijzigd: Jul 15 '17