Stel je vraag
0

Wiskunde verzamelingan

asked 2017-07-14 14:40:04 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-15 10:43:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand me helpen met de volgende vraag aub? Noteer V de verzameling van de elementen x element van R waarvoor 2|x|+1<x.welke van="" de="" volgende="" uitspraken="" is="" waar?="" v="" is="" de="" lege="" verzameling="" v="" bevat="" zowel="" strikt="" +="" als="" strikt="" -="" getallen="" v="" bevat="" wel="" strikt="" +,="" maar="" geen="" strikt="" -="" v="" bevat="" wel="" strikt="" -="" ,="" maar="" geen="" strikt="" +<="" p="">

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-14 14:53:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-07-14 14:53:51 -0500

Werk de 2 mogelijkheden van de absolute waarde uit: x is positief of negatief.

Indien x positief is kan je ook schrijven: 2x+1 <x en="" dat="" kan="" niet="" voor="" een="" positief="" getal.<="" p="">

Indien x negatief is kan je dit herschrijven als 2(-x) +1 <x en="" dit="" heeft="" als="" oplossing="" x=""> 1/3 wat niet kan voor een negatief getal.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

sorry, op mijn scherm is dit heel slecht leesbaar. Ik probeer dit anders op te schrijven;

Myriam@REBUS ( 2017-07-14 14:55:01 -0500 )edit
1

Kon je dit ook niet zo redeneren: je neemt de absolute waarde van een getal, verdubbelt die en telt er nog eens 1 bij op. Dit kan nooit kleiner zijn dan het getal zelf, dus is de oplossingenverzameling ledig.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-15 03:03:27 -0500 )edit

Dat is ook een goede redenering, en bovendien compact en snel!

Myriam@REBUS ( 2017-07-15 03:09:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-14 14:40:04 -0500

Aantal keer gelezen: 410 keer

Laatst gewijzigd: Jul 14 '17