Stel je vraag
0

Examen augustus 2017

asked 2017-07-15 02:57:32 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

C:\fakepath\2017-07-14 13.55.06.png

Op de officiële website staat dat de examens gelijkaardig zijn. Betekent dit dat dezelfde thema's, die in juli aan bod zijn gekomen, ook ondervraagd zullen worden in augustus? En met dezelfde frequentie? Dus als er bijvoorbeeld in juli 2 vragen waren over kinematica, 3 over magnetisme (fysica) en geen enkele vraag over redoxreacties (chemie) , gaan er in augustus dan ook 2 vragen kinematica, 3 vragen magnetisme en geen vragen over redoxreacties zijn?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-15 03:07:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ibrahim, Enkele jaren geleden kon je soms opvallende gelijkenissen zien tussen het examen van juli en augustus. Het was dezelfde oefening met kleine wijzigingen. In 2016 vond ik de gelijkenissen al wat subtieler.

Om het nu zo te stellen als in je laatste zin, dat zou ik een zware gok noemen. Maar je kan er wel van uitgaan dat het geen totaal tegenovergestelde verdeling zal zijn en dat de moeilijkheidsgraad dezelfde zal zijn.

Het loont de moeite om na te gaan waar je nu fouten hebt gemaakt en waarom je ze gemaakt hebt. Waar zitten de zwakke punten in je kennis? Welke regel, wet, principe heb je niet gezien? Hoe was je tijdsverdeling?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Danku! Gelukkig ben ik in juli geslaagd! Zou dit nooit gekund hebben zonder al uw hulp, heeeeel erg bedankt Myriam! Ik vroeg dit voor iemand die net besloten heeft om ook het toelatingsexamen af te leggen, bedankt voor deze info!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-15 03:13:18 -0500 )edit

Goed nieuws Ibrahim! Ik vreesde al dat je na die fantastische inspanning niet zou geslaagd zijn. Dan had ik het toch ook even niet geweten. Van harte gefeliciteerd!!!!

Myriam@REBUS ( 2017-07-15 03:16:20 -0500 )edit
1

Danku! Nogmaals zonder uw hulp en de hulp van de andere professionals op dit forum zou het me niet gelukt zijn, dus ik heb dit aan jullie allemaal te danken. Niet te vergeten dat jullie dit allemaal vrijwilig, uit goede wil doen. Dit inspireert me echt om ook anderen te helpen (voor zover ik kan)

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-15 03:22:39 -0500 )edit
1

Proficiat Ibrahim ! :) Maar we hadden niets anders verwacht ;)

Martine@REBUS ( 2017-07-16 08:54:45 -0500 )edit

Bedankt! Ik kan jullie niet genoeg bedanken!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-16 09:04:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-15 02:57:32 -0500

Aantal keer gelezen: 815 keer

Laatst gewijzigd: Jul 15 '17