Stel je vraag
0

chemie 2012 juli vraag 5

asked 2015-07-02 05:35:47 -0500

Sarah E gravatar image

image description

image description

Waarom berekent men het volume hier met het molair gasvolume? De temperatuur is toch 20°, en het molair gasvolume mag toch enkel gebruikt worden bij 0°?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-07-02 08:40:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraag is 'Welk volume neemt het gevormde gas in? Bij een bepaalde druk en temperatuur is het volume van een gas recht evenredig met het aantal gasdeeltjes (V = nRT/P) In de chemie wordt het gas volume bepaald ahv het aantal mol. Eén mol van een ges heeft een volume van 22.4 liter(bij 273K en 1 Bar = standaardomstandigheden ---) zie infotabel TAT-ex) . Het aantal mol dat je gevonden hebt vermenigvuldigen met 22,4 liter/mol geeft je het volume bij standaard omstandigheden. Daar het aantal deeltjes (= n) niet veranderd bij een andere druk en temperatuur kan je de algemene gaswet omvormen tot P1V1/T1 = nR = P2V2/T2. Op deze wijze kan je het volume bij aan andere temperatuur en druk vinden of andere omrekeningen maken afhankelijk van wat gegeven is voor druk, volume en temperatuur.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-02 05:35:47 -0500

Aantal keer gelezen: 281 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '15