Stel je vraag
0

fysica, eenheden

asked 2017-07-16 04:46:42 -0500

Adara gravatar image

Klopt het dat 1N/mm^2= 10^-6 Pa?

Om rad/s omzetten naar toeren/min moet je maal 60 doen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-16 05:47:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-16 05:49:43 -0500

Het eerste klopt niet. 1 N/mm2 = 106 Pa. Kan je zelf eens uitleggen waarom? Probeer maar!

Rad/s = eenheid van hoeksnelheid/pulsatie $\omega$. Toeren/s = eenheid van frequentie $f$. Om van de een naar de ander te gaan: $\omega = 2\pi f \Longleftrightarrow f = \frac{\omega}{2pi}$. Dus om van rad/s naar toeren/s te gaan, deel je door $2\pi$. Om van toeren/s naar toeren/min te gaan vermenigvuldig je met 60. Dus om van rad/s naar toeren/min te gaan, vermenigvuldig je met $\frac{60}{2\pi}$.

Hopelijk was dit helpvol.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja zeker, merciii

Adara ( 2017-07-16 07:23:39 -0500 )edit
0

answered 2017-07-16 05:58:05 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Om je te helpen bij het eerste: een druk van 1 Pa is gedefinieerd als: een kracht van 1 N uitgeoefend op een oppervlakte van 1 m2. Dus als je een kracht van 1 N uitoefent op een oppervlakte van 1 m2 , dan oefen je een druk uit van 1 Pa.

Als je nu diezelfde hoeveelheid kracht (1 N dus) uitoefent op een oppervlakte die een miljoen keer kleiner is dan 1 m2, heb je dan meer of minder druk uitgeoefend op die oppervlakte?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-16 04:46:42 -0500

Aantal keer gelezen: 200 keer

Laatst gewijzigd: Jul 16 '17