Stel je vraag
1

Chemie: reactie-enthalpie

asked 2015-07-04 03:30:51 -0500

Céline.Wessa gravatar image

Is reactie-enthalpie (nog) te kennen voor het toelatingsexamen? Ik zie het nergens staan op het leerstofoverzicht, maar op de 'chemietesten' van KAVeurne komt dit regelmatig terug.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-07-04 05:44:34 -0500

Kim.Vu@REBUS gravatar image

Ik verwijs je naar de leerstofoverzicht op de site van Onderwijs Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/toelatin...). De leerstof moet je wel kennen, maar ik veronderstel dat inzicht in de materie belangrijker is dan de exacte berekening van de reactie-enthalpie. Je moet bv. aan de hand van een grafiek kunnen uitmaken of of een reactie exo- of endo-energetisch is, spontaan of niet-spontaan (~reactie-enthalpie), traag of snel doorgaat (~activatie energie), etc.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-07-04 03:30:51 -0500

Aantal keer gelezen: 571 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '15