Stel je vraag
0

Biologie, eurkaryoten en prokaryoten

asked 2017-07-17 04:08:42 -0500

Adara gravatar image

Is het waar dat eukaryoten altijd aeroob leven en prokaryoten zowel aeroob als anaeroob?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-17 16:46:43 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-18 01:35:27 -0500

De meeste eukaryoten hebben zuurstofgas nodig om eten om te zetten in energie. Er zijn echter sommige eukaryote cellen die kunnen leven zonder zuurstofgas. Zij halen hun energie via melkzuurgisting of via fermentatie (die 2 zijn niet aan elkaar gelijk).

Bij melkzuurgisting wordt melkzuur gevormd. Dit gebeurt o.a. in onze skeletspiercellen tijdens een zware inspanning, waneer er even geen O2 is om de citroenzuurcyclus voort te zetten en om als elektronenacceptor te dienen bij de elektronentransportketen ( = eindoxidaties). Onze skeletspiercellen zijn dus een voorbeeld van eukaryote cellen die tijdelijk anaëroob kunnen leven.

Een voorbeeld van eukaryote cellen die altijd anaëroob kunnen leven zijn gistcellen. Die doen aan fermentatie (oftewel alcoholische gisting). Hierbij wordt ethanol gevormd. (Gelukkig maar dat onze skeletspiercellen niet aan fermentatie doen, anders zouden we zat worden na elke inspanning!)

Over dat van de prokaryoten ben ik jammergenoeg niet zeker, ik hoop dat iemand anders daar meer over weet.

Hopelijk heb ik geen fout gemaakt en was dit toch een beetje nuttig.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-05 06:58:21 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De uitleg van Ibrahim klopt :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-17 04:08:42 -0500

Aantal keer gelezen: 331 keer

Laatst gewijzigd: Aug 05 '17