Stel je vraag
0

Wiskunde IQ-meting

asked 2017-07-17 11:50:58 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-19 10:48:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand mij stapsgewijs leiden tot het juiste antwoord voor volgende oefening aub?C:\fakepath\IMG_0408.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-17 12:01:41 -0500

Adara gravatar image

kans dat dat ze IQ lager hebben dan 115 is 84% en stel ze beiden hebben iQ lager dan 115 dan heb je 0,7056 dus kans dat minstens 1 hoger heeft is dan 1- 0,7056= 29%

Zo heb ik het gedaan.. ben je mee?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Samira, we denken hetzelfde. Ik heb de andere oefening opgelost.

Myriam@REBUS ( 2017-07-17 13:03:34 -0500 )edit
0

answered 2017-07-17 12:08:16 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ja helemaal, dankje wel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-17 11:50:58 -0500

Aantal keer gelezen: 328 keer

Laatst gewijzigd: Jul 17 '17