Stel je vraag
0

fysica, wet van behoud van energie

asked 2017-07-17 13:33:58 -0500

Adara gravatar image

Bij wet van behoud van energie op pagina 23 spreekt men van uitwendige krachten. Kan iemand voorbeeld geven van een uitwendige kracht?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-17 13:40:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een uitwendige kracht zou bijvoorbeeld zijn dat er een touw is waaraan getrokken wordt om het systeem vooruit te trekken.

Je zou ook een uitwendige kracht hebben als een fietser tijdens het rijden van een helling ook nog eens mee trapt.

Zie je het zo een beetje?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-17 13:33:58 -0500

Aantal keer gelezen: 150 keer

Laatst gewijzigd: Jul 17 '17