Stel je vraag
0

fysica, kinematica 2.1.3

asked 2017-07-18 04:16:33 -0500

Adara gravatar image

Met verplaatsing bedoelt men hier toch afgelegde weg?

Voor wat staat de optie D namelijk, F(t) grafiek?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-18 04:25:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kracht-tijd grafiek zou van toepassing zijn bij een kracht die veranderlijk is in functie van de tijd. (zoals bij een trilling bijvoorbeeld)

Het is duidelijk dat dit niets met de kinematica vergelijkingen te maken heeft.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 04:16:33 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: Jul 18 '17