Stel je vraag
0

Fysica krachten juli 2017

asked 2017-07-18 07:05:36 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:25:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen voor het volgende: C:\fakepath\IMG_0410.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-18 07:35:29 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-18 13:42:29 -0500

Als de satelliet op het aardoppervlak was, dan was de aantrekkingskracht gewoon het gewicht van de satelliet, m.a.w.: $F_{1} = G \frac{m\cdot M}{R^{2}} = m g$. Waarbij M = massa v/d aarde en m = massa v/d satelliet.

Maar de satelliet bevindt zich op een afstand R verwijderd van het aardoppervlak, dus is ze een afstand 2R verwijderd van het centrum v/d aarde. Dus $F_{2} = G \frac{m\cdot M}{(2R)^{2}} = G \frac{m\cdot M}{4R^{2}} = \frac{1}{4}\cdot G \frac{m\cdot M}{R^{2}} = \frac{1}{4} \cdot mg = (1000 \, \mathrm{N}) / 4 = 250 \, \mathrm{N}$

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-18 10:05:48 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Danku wel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:05:36 -0500

Aantal keer gelezen: 1,961 keer

Laatst gewijzigd: Jul 18 '17