Stel je vraag
0

Fysica examenvraag juli 2017

asked 2017-07-18 07:11:39 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:08:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo, ik weet niet meer hoe de vraag exact geformuleerd werd, maar weet iemand hoe je zo'n soorten vragen het best aanpakt?C:\fakepath\IMG_0412.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-18 07:50:50 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Zoiets los je best op met behoud van energie.

Als er gegeven was dat de snelheid in punt A gelijk is aan 0:

$E(A) = Ep(A) = mgh$

$E(B) = Ek(B) = \frac{mv^{2}}{2}$

Als er ook gegeven was dat het blokje wrijvingloos glijdt: $E(A) = E(B)$

$\Longleftrightarrow mgh = \frac{mv^{2}}{2}$

$\Longleftrightarrow v = \sqrt{2gh}$. Je herkent hierin de formule voor eindsnelheid bij een vrije val.

Waren dit de juiste gegevens?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:11:39 -0500

Aantal keer gelezen: 691 keer

Laatst gewijzigd: Jul 18 '17