Stel je vraag
0

Fysica homogeen magnetisch veld juli 2017

asked 2017-07-18 07:13:57 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:24:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dag, Weet iemand wat het juiste antwoord is op volgende vraag en waarom?C:\fakepath\IMG_0413.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-18 08:13:05 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Snelheid is een vector, het heeft dus een grootte, richting en zin. Als 1 (of meer) van die 3 zaken veranderen, dan spreken we dus van een snelheidsverandering (versnelling).

Wat gebeurt met een geladen deeltje wanneer het in een magnetisch veld beweegt? Het ondervindt een kracht loodrecht op de snelheidsvector van het deeltje. Die kracht zal dus enkel de richting en zin van de snelheid doen veranderen, niet de grootte. De snelheid ( = een vector) verandert. Dus er is een versnelling.

De kinetische energie van het geladen deeltje ( = $\frac{mv^{2}}{2}$) hangt enkel af van de grootte van de snelheid en de massa van het deeltje. Aangezien deze 2 zaken constant blijven, verandert de kinetische energie niet.

Conclusie: 1 en 2 zijn juist, 3 is fout.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-08-01 14:31:46 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Het antwoord op mijn 2de post is: een ECB. Een geladen deeltje zal dus een ECB uitvoeren wanneer het in een magnetisch veld beweegt. Dit kan handig zijn om te weten

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Inderdaad, er zijn al meer dergelijke vragen gesteld op het examen!

Myriam@REBUS ( 2017-08-01 14:33:07 -0500 )edit
0

answered 2017-07-18 08:27:23 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Herken je trouwens nog een beweging waarbij de grootte van de snelheid niet verandert, maar wel de richting en zin door een kracht die loodrecht op de snelheidsvector staat? Als je het antwoord hierop weet, dan weet je ook hoe een geladen deeltje in een magnetisch veld beweegt! Probeer eens!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-11 07:06:06 -0500

Hey @Houda.Kassou Die vraag van op je foto, heb je die zelf opgeschreven of heb je die van iemand gekregen? Vorig jaar ging er namelijk een document rond met de vragen van juli direct na het examen. Dit heeft me vorig jaar goed geholpen ondanks de vragen toch wat verschillen. Nu ben ik al een tijdje hopeloos op zoek naar zo'n document (vorig jaar kreeg ik dit via via) maar voorlopig zonder resultaat. Hopelijk kan jij me helpen...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb ze zelf opgeschreven zo zijn er een paar vragen die ik me herinnerde en die ik meteen na het examen op papier heb opgeschreven, maar als je doorscrollt naar beneden vind je heel wat vragen uit het examen in Juli.

Houda.Kassou ( 2017-08-11 08:55:35 -0500 )edit

Oke bedankt in ieder geval!

Anke.Geerts ( 2017-08-11 09:04:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:13:57 -0500

Aantal keer gelezen: 609 keer

Laatst gewijzigd: Aug 11 '17