Stel je vraag
1

Fysica brekingswet juli 2017

asked 2017-07-18 07:15:27 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:29:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen:C:\fakepath\IMG_0414.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-14 07:20:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ercan heeft de oplossing uitgetekend van op de oorspronkelijke vraag. Dan kan je duidelijk zien dat het alleen C kan zijn. Het beeld moet op de roze lijn liggen, en ontstaan zijn door een breking van de normaal weg aan het scheidingsvlak.

Het punt op het scheidingsvlak waar je de normaal tekent vind je door de roze lijn te laten snijden met het oppervlak. image description

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-07-18 08:28:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je tekent het oog op dezelfde hoogte als het voorwerp. In dat geval gaat er niets gebeuren, want de lichtstraal staat loodrecht op het oppervlak.

Teken het oog iets lager dan het voorwerp, teken de gebroken lichtstraal en verleng dan vanuit de waarnemer de lichtstraal. Dat is van waar het lijkt te komen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moeten we 1 of meerdere lichtstralen uit P tekenen? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-20 14:08:50 -0500 )edit

1 is voldoende. Ik zal het ook eens proberen.

Myriam@REBUS ( 2017-07-20 14:25:17 -0500 )edit
0

answered 2018-06-14 02:42:19 -0500

Gaétan gravatar image

Dag Myriam, zou je even kunnen verduidelijken waarom het dan C is? Ik heb ooit het voorbeeld gezien van speervissers die met hun speer moeten mikken net onder de plek waar de vis zich bevindt in het water omwille van breking naar de normaal toe. Met deze theorie in gedachte zou ik namelijk antwoordmogelijkheid A denken...

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

We hebben met alle Rebus lesgevers deze vraag geanalyseerd en zijn tot C gekomen. Maar als je de oplossingen van het examen bekijkt zaten we fout en moest het inderdaad opgelost worden zoals jij aangeeft. Eigenlijk geen goede examenvraag!

Myriam@REBUS ( 2018-06-14 03:12:21 -0500 )edit
0

answered 2017-07-20 14:33:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zo duidelijk?

C:\fakepath\optica examenvraag.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je dat P' zich op die plaats (boven P) op die verlengde lijn bevindt en niet elders op de verlengde lijn? Mijn vraag is eigenlijk: waarom is het antwoord waar P' zich rechts van P bevindt fout? Het zit toch ook op de verlengde van de gebroken lichtstraal?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 05:28:47 -0500 )edit

Ik hoop dat ik mijn vraag verstaanbaar heb kunnen maken. Alvast bedankt voor uw antwoord!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 05:30:15 -0500 )edit
1

Zoals wij de vraag gereproduceerd hebben was de optie rechts te ver naar rechts. Het is wel niet gemakkelijk om dit exact te weten voordat de originele vraag op de site van het examen staat. Ik probeer hier in september nog eens goed naar te kijken.

Myriam@REBUS ( 2017-07-21 05:38:27 -0500 )edit

Danku Myriam!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 10:59:35 -0500 )edit

Omdat de waarnemer niet denkt aan de lichtbreking en dus de gebroken straal verlengt tot waar hij denkt dat het voorwerp zich bevindt.

Myriam@REBUS ( 2017-08-20 16:13:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:15:27 -0500

Aantal keer gelezen: 1,047 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '18