Stel je vraag
1

Fysica brekingswet juli 2017

asked 2017-07-18 07:15:27 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:29:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand helpen:C:\fakepath\IMG_0414.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-18 08:28:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je tekent het oog op dezelfde hoogte als het voorwerp. In dat geval gaat er niets gebeuren, want de lichtstraal staat loodrecht op het oppervlak.

Teken het oog iets lager dan het voorwerp, teken de gebroken lichtstraal en verleng dan vanuit de waarnemer de lichtstraal. Dat is van waar het lijkt te komen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moeten we 1 of meerdere lichtstralen uit P tekenen? Alvast bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-20 14:08:50 -0500 )edit

1 is voldoende. Ik zal het ook eens proberen.

Myriam@REBUS ( 2017-07-20 14:25:17 -0500 )edit
0

answered 2017-07-20 14:33:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zo duidelijk?

C:\fakepath\optica examenvraag.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je dat P' zich op die plaats (boven P) op die verlengde lijn bevindt en niet elders op de verlengde lijn? Mijn vraag is eigenlijk: waarom is het antwoord waar P' zich rechts van P bevindt fout? Het zit toch ook op de verlengde van de gebroken lichtstraal?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 05:28:47 -0500 )edit

Ik hoop dat ik mijn vraag verstaanbaar heb kunnen maken. Alvast bedankt voor uw antwoord!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 05:30:15 -0500 )edit
1

Zoals wij de vraag gereproduceerd hebben was de optie rechts te ver naar rechts. Het is wel niet gemakkelijk om dit exact te weten voordat de originele vraag op de site van het examen staat. Ik probeer hier in september nog eens goed naar te kijken.

Myriam@REBUS ( 2017-07-21 05:38:27 -0500 )edit

Danku Myriam!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-21 10:59:35 -0500 )edit

Waarom trek je de invallende straal door? Is hier een verklaring voor?

Quinten.Ruymen ( 2017-08-20 14:31:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:15:27 -0500

Aantal keer gelezen: 526 keer

Laatst gewijzigd: Jul 20 '17