Stel je vraag
1

Fysica balletje zinkt of drijft juli 2017

asked 2017-07-18 07:28:40 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-18 08:23:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe weet je wat het juiste antwoord is?C:\fakepath\IMG_0415.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-18 08:21:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de beginsituatie kan je afleiden dat het balletje in het water half ondergedompeld is. De soortelijke massa van het balletje is dus de helft van de soortelijke massa van water.

In de olie zinkt het balletje, dus de soortelijke massa van de olie is lager dan die van het balletje.

Meng alles, de olie komt boven, water onder, balletje in het midden.

De opwaartse kracht op het balletje: deze van het verplaatste water en van de verplaatste olie. Dus kan je zien dat dit balletje niet meer zo diep in het water gaat zinken, want er is immers een bijkomende opwaartse kracht van de olie.

C:\fakepath\examenvraag balletje water olie.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moeten we de druk van de olie op de bal niet in rekening brengen? De bal ligt toch op een bepaalde hoogte in olie en de druk van de olie zou toch een neerwaartse kracht moeten hebben?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-24 05:41:04 -0500 )edit

Die druk breng je toch nooit in rekening. De druk is in de 3 dimensies aanwezig, en houdt zichzelf dus in evenwicht. Je zou dat ook niet doen voor het balletje in water, toch?

Myriam@REBUS ( 2017-07-24 13:40:52 -0500 )edit

Ah das waar, heel erg bedankt!!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-25 02:53:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-18 07:28:40 -0500

Aantal keer gelezen: 821 keer

Laatst gewijzigd: Jul 18 '17