Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 5-03

asked 2017-07-21 03:47:51 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

updated 2017-09-03 14:10:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste,

De oxidatie-deelreactie bij deze oefening heb ik gevonden, maar ik slaag er niet in de reductie-deelreactie op te stellen. Hoe moet ik hier te werk gaan? Ik weet namelijk niet goed wat de oxidator hier is (OH- of H2O).

Alvast bedankt!

Charlotte

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-21 05:59:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een redoxreactie Is het tegelijk optreden van beide deelreacties met telkens een redoxkoppel. De betreffende redoxkoppels zijn de oxidator en zijn geconjugeerde reductor; alsook de reductor en zijn geconjugeerde oxidator. Heb je één van beide gevonden dan ga je na welk atoom deel kan uitmaken van het andere koppel. Eens je beschikt over beide koppels kan je verder uitwerken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-21 05:36:41 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

Ik heb het nog eens geprobeerd en het komt mooi uit!

Bedankt! :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je ziet, niet te snel opgeven. Succes!

Johan@REBUS ( 2017-07-21 05:59:41 -0500 )edit
0

answered 2017-07-21 04:42:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je kan zowel OH^- als H2O gebruiken. Het is telkens H^+ dat wordt gereduceerd tot H2. Probeer en laat weten wat je ervaringen zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-21 03:47:51 -0500

Aantal keer gelezen: 174 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17