Stel je vraag
1

Superscript, subscript en wiskundige formules schrijven op dit forum

asked 2017-07-21 12:55:45 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik dacht: ik deel even deze handige trucjes voor wie het interesseert en het kan gebruiken.

Als je iets in superscript (= in de exponent) wilt schrijven, zet het dan tussen deze zaken:

<sup></sup>

Voorbeelden:

H<sup>+</sup> ; 6,02.10<sup>23</sup> ; <sup>2</sup>log(4)

Geven respectievelijk: H+ ; 6,02.1023 ; 2log(4)

Hetzelfde geldt voor subscript, maar dan zet je het tussen dit:

<sub></sub>

Bijvoorbeeld:

H<sub>2</sub>O ; log<sub>2</sub>(4) ; x = x<sub>0</sub> + v<sub>0,x</sub>.t

Geven respectievelijk: H2O ; log2(4) ; x = x0 + v0,x.t

Die laatste is de formule van positie bij een ERB. Om formules te schrijven, gebruik je maar beter LaTeX. Dit is simpeler en oogt ook mooier. Om LaTeX te gebruiken, zet je gewoon uw formule tussen 2 dollartekens: $$

Als we die formule in LaTeX willen schrijven, dan noteren we dit:

$x = x_{0} + v_{0, x} \cdot t$

Dan bekomen we dit resultaat: $x = x_{0} + v_{0, x} \cdot t$

Aandachtspunten voor deze methode: om in subscript te schrijven, gebruik je gewoon een liggend streepje, dit is veel simpeler dan het hele sub-gedoe. Alles is gegroepeerd met die gekrulde haakjes. Dus je kan meerdere zaken tesamen gooien in het subscript, bijvoorbeeld $v_{0, x}$ bekom je door v_{0, x} te schrijven (tussen 2 dollartekens). \cdot staat voor het puntje (bij vermenigvuldiging), het is aan jou de keuze of je het puntje wel of niet wilt noteren; je kan $ab$ noteren of $a \cdot b$ (bij die laatste is er dus \cdot tussen $a$ en $b$).

LaTeX is verder nog heel handig om breuken te noteren, al wat je doet is: \frac{}{}. Tussen die eerste 2 gekrulde haakjes staat uw teller en tussen die laarste twee uw noemer. Vergeet natuurlijk niet om alles tussen 2 dollartekens te zetten, anders wordt LaTeX niet geactiveerd.

Voorbeelden:

$\frac{2! + 3!}{5! - 4!}$ ; $F = k \frac{Q_{1} \cdot Q_{2}}{r^{2}}$ ; $K_{c} = \frac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]}

Geven respectievelijk: $\frac{2! + 3!}{5! - 4!}$ ; $F = k \frac{Q_{1} \cdot Q_{2}}{r^{2}}$ ; $K_{c} = \frac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]}$

Om superscript in LaTeX te schrijven, doe je dit: r^{2} om $r^{2}$ te krijgen.

Laatste voorbeeld, de wortels van een vierkantsvergelijking in LaTeX:

$x_{1} = \frac{-b - \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$ ; $x_{2} = \frac{-b + \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$

Geven respectievelijk: $x_{1} = \frac{-b - \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$ ; $x_{2} = \frac{-b + \sqrt{b^{2} - 4ac}}{2a}$

Meer over LaTeX vind je hier: http://toelatingsexamen.rebus.be/latex/

Hopelijk heeft iemand hier nut aan.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-07-22 04:31:39 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Thx Ibrahim! Zeer handig!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-21 13:07:49 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Deze twee handige zaken ben ik nog vergeten:

Je kan ook een pijl typen: →

Met dit:

&rarr;

Voorbeeld:

2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> &rarr; 2H<sub>2</sub>O

Geeft: 2H2 + O2 → 2H2O

Met LaTeX kan je ook griekse letters en hun hoofdlettervorm noteren:

Voorbeelden:

$\alpha$ ; $\pi$ ; $\lambda$ ; $\delta$ ; $\Delta$

Geven respectievelijk: $\alpha$ ; $\pi$ ; $\lambda$ ; $\delta$ ; $\Delta$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-21 12:55:45 -0500

Aantal keer gelezen: 310 keer

Laatst gewijzigd: Jul 22 '17