Stel je vraag
1

Fysica 3.1.1

asked 2017-07-23 04:42:38 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik heb deze oefening niet volledig begrepen. Ik snap bv niet waarom bij E de krachten even groot moeten zijn om de zak in beweging te brengen. En Ik ben niet zeker van F, ik denk dat het juist is en G is volgens mij fout maar ik ben ook niet zeker.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-24 03:22:36 -0500

Adara gravatar image

Voor F moet het reactie kracht van kar op paard zijn omdat reactiekracht werkt van systeem op omgeving.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-24 03:07:13 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Danku om te antwoorden! Dat is Heel lief van jou!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-24 02:43:28 -0500

Adara gravatar image

E is fout en G is juist

E: ze zegen eens die in beweging is gebracht.. daar zit de fout. want eens het in beweging komt moet je juist minder kracht uitoefenen dan het in beweging krijgen.

G: beweging beschouw je apart het is juist dus

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-23 04:42:38 -0500

Aantal keer gelezen: 139 keer

Laatst gewijzigd: Jul 24 '17