Stel je vraag
0

Fysica 3.1.4

asked 2017-07-23 06:01:06 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik heb iets geprobeerd bij volgende oefening maar ben ik denk dat ik iets verkeerd heb gedaan, kan iemand me aub uitleggen hoe het echt moet?C:\fakepath\IMG_0548.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-24 02:20:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ibrahim heeft het goed uitgelegd. Ik zou daaraan toevoegen dat je de opgave nog een keer goed moet lezen. Er is niet gevraagd wat de uitrekking is van de veer, maar de totale lengte van de veer na uitrekking. Dat is dus de oorspronkelijke lengte + de uitrekking.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Vergeet dit zeker niet te lezen @Houda.Kassou, heeeel belangrijk!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-24 06:19:26 -0500 )edit
1

answered 2017-07-24 00:35:25 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

$\frac{500 \mathrm{g} \cdot 10 \mathrm{\frac{m}{s^{2}}}}{100 \mathrm{\frac{N}{m}}} = \frac{0,5 \mathrm{kg} \cdot 10 \mathrm{\frac{m}{s^{2}}}}{100 \mathrm{\frac{N}{m}}} = \frac{5 \mathrm{kg} \cdot \mathrm{\frac{m}{s^{2}}}}{100 \mathrm{\frac{N}{m}}} = \frac{5 \mathrm{N}}{100 \mathrm{\frac{N}{m}}} = 0,05 \mathrm{m}$.

Hou altijd rekening met de eenheden bij berekeningen. Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar wat mij altijd helpt is om SI-eenheden te gebruiken bij berekeningen. Ik vind het gemakkelijker zo, ik weet niet of jij dat ook vindt.

Het helpt ook om eens na te denken over uw antwoord. Er is gegeven dat de veerconstante 100 N/m bedraagt. Je hebt dus een kracht van 100 N nodig om die veer 1 m uit te rekken, dan kan een massaatje van 500 g de veer geen 50 m uitrekken. Snap je mijn redenering?

Hopelijk heb je hier nut aan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja danku wel

Houda.Kassou ( 2017-07-24 04:06:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-23 06:01:06 -0500

Aantal keer gelezen: 204 keer

Laatst gewijzigd: Jul 24 '17