Stel je vraag
0

Buffer met $H_{2}SO_{4}$ en $KHSO_{4}$

asked 2017-07-24 01:05:55 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Kan je met onderstaand mengsel een buffer vormen? Waarom wel/niet?

1 mol H2SO4 en 2 mol KHSO4.

Ik dacht van niet omdat H2SO4 een sterk zuur is, daardoor is het mengsel met H2SO4/HSO4- geen buffer. Maar H2SO4 kan ook 2 protonen afstaan, waardoor je ook SO4- anionen in de het mengsel krijgt. En HSO4-/SO4- vormt wel een buffer (zwak zuur en zijn geconj. zwakke base).

Is deze redenering juist? Nu ben ik onzeker of het bovenvermeld mengsel een buffer zal vormen of niet.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-07-24 19:50:55 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2017-07-24 19:52:15 -0500

Van mij ook goed? Het systeem HSO4-/SO4(2-) vormt wel een (vrij zure) buffer, omdat HSO4- een (vrij sterk) zwak zuur is (pKa ~ 2). Een equimolair mengsel van deze twee ionen (beide in de vorm van een zout) zou dus een pH van ongeveer 2 hebben en gebufferd zijn tegen de toevoeging van kleine hoeveelheden sterk zuur of base.

Dat is echter niet waar het in de oorspronkelijke vraag om ging. H2SO4 is, in tegenstelling tot HSO4-, wel degelijk een sterk zuur (pKa ~ -3) en vormt geen buffer met zijn geconjugeerde "base", evenmin als bvb HCl + NaCl. Het anion van een sterk zuur is niet basisch genoeg om extra protonen op te kunnen nemen, dus we hebben geen buffer.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Randy. Nog een vraagje: is het noodzakelijk dat je de stoffen in de vorm van een zout hebt om een buffer te verkrijgen? Kan je bv geen buffer maken met een mengsel van enkel een $HSO_{4}^{-}$ oplossing en een $SO_{4}^{2-}$ oplossing?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-25 07:30:17 -0500 )edit

Ik bedoel dat je een oplossing die enkel $HSO_4^-$ anionen bevat, samenvoegt met een oplossing die enkel $SO_4^{2-}$ anionen bevat. Zal je dan een buffermengsel hebben (als de molhoeveelheden hetzelfde zijn)? Of moeten de ionen per se in de vorm van een zout voorkomen? Alvast bedankt.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-25 07:51:29 -0500 )edit
1

answered 2017-07-24 01:37:57 -0500

Adara gravatar image

Je hebt je zout ook nodig voor je buffer.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah wist ik niet, danku Samira

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-24 06:16:50 -0500 )edit
1

answered 2017-07-25 14:23:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-07-25 14:30:39 -0500

Een bufferoplossing bestaat steeds uit een zuur/basekoppel.

Zure Buffer: wanneer in de oplossing een ZWAK zuur aanwezig is samen met het zout van zijn geconjugeerde base.

Basische Buffer: Wanneer in de oplossing een ZWAKKE base aanwezig is samen met het zout van haar geconjugeerd zuur.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-24 01:37:31 -0500

Adara gravatar image

Laatste wat je zegt klopt niet denk ik, HSO4-/SO4- kan geen buffer vormen volgens me. Maar we wachten op uitleg van Johan of Koen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het omdat je het zout nodig hebt?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-24 06:17:28 -0500 )edit

Ja volgens me wel

Adara ( 2017-07-24 09:32:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-24 01:05:55 -0500

Aantal keer gelezen: 451 keer

Laatst gewijzigd: Jul 25 '17