Stel je vraag
0

fysica 7.2.1

asked 2017-07-24 04:47:36 -0500

Charlotte.Lens gravatar image

updated 2017-07-25 03:37:48 -0500

Beste,

Bij het maken van deze oefening kom ik op een uitkomst die lichtjes verschillend is van het juiste antwoord. Ik kom uit op 2053 jaar ipv. 2026 jaar. Weet u misschien wat er mis is aan mijn berekeningen? Ik werk namelijk het minteken niet weg door dan de activiteit gedeeld door de beginactiviteit om te draaien (0,18/0,23 wordt dan 0,23/0,18). Daardoor is mijn antwoord hoogstwaarschijnlijk fout, maar dan begrijp ik niet zo goed wat er fout is aan mijn berekeningen.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-24 05:10:07 -0500

Adara gravatar image

Jouw fout zit eerder in wiskundig uitwerken, zoals je het zelf zegt. Op einde zou je dit moeten bekomen. -0,2451=-lamda.t dus t= 0,2451/ 1,209.10^-4 = 2027

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar dan vraag ik me nog af of de stappen die ik doe werkelijk fout zijn, zo ja waar mijn fout dan juist zit... In ieder geval al bedankt voor je antwoord! :)

Charlotte.Lens ( 2017-07-25 03:36:04 -0500 )edit

Ja van waar je ln neemt denk ik dat er fout gegaan is.

Adara ( 2017-07-25 12:44:03 -0500 )edit
0

answered 2017-07-24 05:06:42 -0500

Adara gravatar image

Wat heb je voor lamda gevonden?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-24 04:47:36 -0500

Aantal keer gelezen: 229 keer

Laatst gewijzigd: Jul 24 '17