Stel je vraag
1

Chemie 2017-juli vraag

asked 2017-07-26 09:02:11 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-08-25 16:03:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\IMG_4323-2.JPG

Dit was een vraag die werd gesteld op het examen in juli... klopt mijn uitwerking??

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe kom je aan 0,8 mol van elke stof op tijdstip t = 0. Dit mag je niet zo maar aannemen.

Koen@REBUS ( 2017-07-26 13:42:53 -0500 )edit

Ik moet dit inderdaad anders oplossen.. en er niet zo maar van uitgaan. Heb dit gedaan omdat er in de vraag letterlijk stond dat die dezelfde volumes hadden..

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-07-27 00:30:55 -0500 )edit

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-27 09:09:39 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

C:\fakepath\FullSizeRender.jpg

Nu heb ik het volgens mij ;)

Bedankt voor jullie hulp!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

In de opgave zaten 2 onbekenden. Bij de uitwerking gebruik je beide onbekenden. Dit maakt het voor deze zowel als bij andere opgaven makkelijker om uit te werken. Goed gedaan.

Johan@REBUS ( 2017-07-28 03:23:52 -0500 )edit
0

answered 2017-07-27 01:09:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je vertrekt nog steeds van de molhoeveelheden bij het bereiken van het evenwicht. Neem "X" als hoeveelheid voor de beide zwaveloxides bij de start en redeneer dan verder. Tot later.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-27 00:33:45 -0500

Feryal.Ghafelzadeh gravatar image

updated 2017-07-27 00:34:41 -0500

C:\fakepath\IMG_4341.JPG

Zo is het dan volgens mij volledig correct?! Johan@Rebus

Bedankt alvast!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-07-26 14:58:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Tracht de opgave uit te werken door het aantal mol SO2 en SO3, dat in aantal aan mekaar gelijk is, voor te stellen door een onbekende. Bij de reactie naar evenwicht verdwijnt er links een 'aantal mol' hiervan en komt er rechts een 'aantal mol, in verhouding bij. Hiervoor kan je een tweede onbekende invoeren. Je kan dan de eindsituatie bepalen waarvan je weet dat er op het einde 0,7 mol SO3 en 0,9 mol SO2 aanwezig zijn., alsook het aantal mol O2. Je kan dan bepalen hoeveel mol zuurstofgas dit is. Dus er niet van uitgaan dat je met 0.8 mol van beide zwaveloxides vertrekt. Probeer opnieuw. Succes.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, zal ik doen! Danku

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-07-27 00:29:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-26 09:02:11 -0500

Aantal keer gelezen: 1,058 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '17