Stel je vraag
1

Chemisch rekenen 4-57

asked 2015-08-07 15:18:45 -0500

Nikol gravatar image

Bij de reactie van 100 g ethanol met 100 g azijnzuur ontstaat 140 g ethylacetaat. Reactievergelijking: C2H5OH + CH3COOH -> H2O + CH3COO-C2H5. Hoeveel bedraagt het rendement van deze reactie?

A. 70 % B. 73% C.83% D. 95%

Het juiste antwoord is D. Maar ik kom uit op 19%. Ik weet niet goed wat ik doe.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2015-08-12 00:21:13 -0500

Tom Welter gravatar image

Beste,

Ik zal je proberen op weg te helpen. Je hebt het aantal gram gekregen van ethanol, azijnzuur en ethylacetaat. Hiermee kan je het aantal mol berekenen. Dit hebben we namelijk nodig.

Je maakt dan een tabel met beginhoeveelheden, hoeveel er wegreageert en dan de hoeveelheid op het einde. We zien dat ethanol(C2H5OH) in overmaat is. Azijnzuur gaat bijna volledig wegreageren, maar er blijft nog een hoeveelheid ethanol over en een kleine hoeveelheid azijnzuur. Namelijk, 2,1-1,6= 0,5. Van azijnzuur(CH3COOH) blijft er ook nog een beetje over omdat er maar 1,60 ethylacetaat kan gevormd worden. Dit wordt dan 1,66-1,60= 0,06.

Om het rendement nu te berekenen moet je de werkelijke hoeveelheid op de theoretische hoeveelheid delen. We begonnen met 1,66 en er ging ongeveer 1,60 wegreageren. We krijgen dan 1,60/1,66 x100% = ongeveer 95% ( kan door afrondingen een beetje minder of meer zijn). Antwoord D dus.

Ik hoop dat ik je heb geholpen

Tom.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2015-08-19 00:51:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Algemeen: rendement is de procentuele uitdrukking van de omzettingsgraad. De omzettingsgraad is de verhouding van de effectief geproduceerde hoeveelheid (of effectief weggereageerde hoeveelheid) tot de resp. theoretische hoeveelheid van reagens of reactieproduct indien de reactie 'volledig aflopend' was. Het 'effectief' stuk in de verhouding wordt vermeld in de opgave. Het 'theoretische' deel bekom je door de reactie volledig uit te werken rekening houdend met het 'beperkend' of 'limiterend reagens. Als 'reagens' verdwijnt dit volledig, en bepaald wat 'maximaal' als reactieproduct kan worden gevormd. Zo krijg je de waarde van de noemer, en kan je omzettingsgraad, en, rendement berekenen.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2015-08-16 15:26:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Tom,

De redenering en opbouw van je uitleg is helemaal correct. Misschien nog even als aanvulling: het rendement bereken je best uitgaande van het beperkend reagens. Je rendement is dan zoals je aangeeft: de werkelijke hoeveelheid die wegreageert in mol over het de beginhoeveelheid in mol x 100 en steeds uitgaande van het beperkend reagens.

Groeten Koen

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Beste Tom en Koen Bedankt voor jullie hulp!

Nikol ( 2015-08-18 12:05:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-08-07 15:18:45 -0500

Aantal keer gelezen: 1,182 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '15