Stel je vraag
0

Fysica totale verplaatsing

asked 2017-07-30 10:00:07 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-30 12:51:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De totale verplaatsing bestaat uit 2 verschillend bewegingen. Het eerste traject is een ERB en het 2de is een EVRB. Ik heb de eerste beweging kunnen uitrekenen maar weet niet hoe ik verder moet voor de 2de beweging en wordt de versnelling negatief als het om een remming gaat? Alvast bedankt C:\fakepath\IMG_0695.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-30 13:13:45 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-30 13:14:01 -0500

Ah ok danku wel! Dus bij een vertraging is de versnelling negatief, maar stel dat er nu de snelheid gevraagd werd bij een vertraging is die dan ook negatief?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De snelheid vermindert, maar is niet negatief.

Myriam@REBUS ( 2017-07-30 13:18:21 -0500 )edit

Ok danku wel

Houda.Kassou ( 2017-07-30 13:39:28 -0500 )edit
0

answered 2017-07-30 12:50:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De versnelling wordt negatief. Voor de snelheid moet je de beginsnelheid invullen, en deze blijft positief.

C:\fakepath\verbetering oefening Johanna op de bromfiets.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-30 10:00:07 -0500

Aantal keer gelezen: 460 keer

Laatst gewijzigd: Jul 30 '17