Stel je vraag
0

Fysica schakeling

asked 2017-07-31 07:30:59 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-31 15:16:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb volgende oefening kunnen oplossen nadat mij werd gezegd dat ik R1,2en3 niet moest meerekenen, maar ik begrijp eigenlijk niet waarom ik ze niet moest meerekenen. Blijkbaar is dat omdat er bij de Ampèremeter geen weerstand is en de stroom daar dus zal doorgaan en niet door R1,2 en3 maar ik zie het niet echt op de tekening. Nadien begrijp ik wel hoe ik de weerstand moet berekenen maar het is vooral die eerste stap die me dwarszit. Kan iemand het nog iets gedailleerder uitleggen, aub?C:\fakepath\IMG_0704.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-31 14:42:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Om met een ampèremeter de stroom te meten moet je deze tussen de stroomkring zetten. Je gaat dus de tak met R1,2 en 3 onderbreken om de stroom te meten als je alleen de andere in de kring staan hebt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Zeer duidelijk en het antwoord is 2A

Houda.Kassou ( 2017-07-31 14:47:46 -0500 )edit

Inderdaad, de weerstand is 30 ohm, de spanning 60 volt, dus I=2A

Myriam@REBUS ( 2017-07-31 14:50:22 -0500 )edit

Is het dan zo dat je telkens maar de weerstanden van 1 van de 2 kanten(voor en achter de amperemeter) moet berekenen als er een amperemeter staat?

Houda.Kassou ( 2017-08-01 05:29:15 -0500 )edit
0

answered 2017-08-01 14:11:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De ampèremeter zal als een soort kortsluiting alle stroom geleiden. Weerstanden in parallel met de ampèremeter ga je dus niet meerekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah zo ok ik snap het danku wel!

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:17:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-31 07:30:59 -0500

Aantal keer gelezen: 262 keer

Laatst gewijzigd: Aug 01 '17