Stel je vraag
0

Fysica grootste vermogen

asked 2017-07-31 10:47:09 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-07-31 15:15:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De site keu6 biedt een uitwerking voor volgende oefening die naar mijn mening iets te Lang is, zou iemand een veel kortere uiitwerking hebben aub? Alvast bedanktC:\fakepath\IMG_0705.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-07-31 14:45:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Tussen R1 en R2 zal de stroom zich gelijk verdelen want de weerstanden zijn hetzelfde. Voor de situatie (R4 + R5) parallel met R3 zal R3 de meeste stroom krijgen (bereken dat zelf maar eens) en dus kan je met P=I²R berekenen dat R3 het grootste vermogen zal hebben.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-07-31 10:47:09 -0500

Aantal keer gelezen: 196 keer

Laatst gewijzigd: Jul 31 '17