Stel je vraag
0

Fysica lamp

asked 2017-08-01 03:35:50 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik heb deze oefening proberen maken, maar heb ze duidelijk fout omdat mijn antwoord niet tussen de antwoordmogelijkheden staat. Ik heb nogal moeite met zo'n dynamica-oefeningen op te lossen zelfs als ik de 5-stappenprocedure van rebus volg. Elke oefening heeft zijn eigen methode precies. Welke methode heeft deze oefening? Alvast bedanktC:\fakepath\IMG_0709.JPG

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Ah Ik heb 1 kracht over het hoofd gezien: de spankracht van het tweede touw!

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:15:21 -0500 )edit

Ik heb mijn x-en y-as ook niet getekend maar deze zal voor x naar rechts wijzen en voor y naar boven

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:28:33 -0500 )edit

En ik denk dat de kracht van het touw die de lamp houdt de som is van de spankrachten van de 2touwen

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:30:07 -0500 )edit

Ja! Maak maar een tekening en zet daarop ALLE krachten op de lamp. Splits de krachten dan in hun x- en y-componenten

Ibrahim.Khlosi ( 2017-08-01 14:33:39 -0500 )edit

Ik wou je anders wel eens vragen wat er zou gebeuren als je dat tweede touw zou doorknippen!

Myriam@REBUS ( 2017-08-01 14:34:26 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-01 14:42:43 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2017-08-01 14:43:38 -0500

C:\fakepath\IMG_0720.JPG dit is wat ik tot nu toe gevonden heb, maar weet niet hoe ik verder moet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit zelfs al juist of...

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:43:00 -0500 )edit

Hier staan ni alle krachten op de y-componenten staan er bv ni khad ze op een ander blad geschreven en ni hier

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:45:01 -0500 )edit
1

Juist, alleen heb je in de eerste lijn cos 35 geschreven i.p.v. cos 53. Waarschijnlijk een schrijffout, maar let op dat je hier niet mee verder werkt.

Myriam@REBUS ( 2017-08-01 14:47:27 -0500 )edit

Ah ja! Ging per ongeluk danku voor de opmerking!

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:49:29 -0500 )edit

Kunt u me een handige tip geven om verder te gaan aub want ik weet ni hoe ik F1 en F2 hier kan vinden

Houda.Kassou ( 2017-08-01 14:52:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-01 03:35:50 -0500

Aantal keer gelezen: 281 keer

Laatst gewijzigd: Aug 01 '17