Stel je vraag
0

Recente oefeningen examen juli 2017

asked 2017-08-01 13:02:48 -0500

Thomas.Schollaert gravatar image

Goeiedag,

Ik vroeg mij af of er al oefeningen online staan (besproken/onbesproken) van het ingangsexamen dit jaar in juli, of zijn er al ergens anders te vinden?

Thomas

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-03 16:00:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het examen wordt inderdaad opgesteld over dezelfde te kennen leerstof. Het geheel van de gegeven opgaven zal een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben maar om nu te zeggen dat het augustus examen het juli examen is is met enkel wat kleine wijzigingen gaat niet op. De tijd dat er opvallende gelijkenissen waren licht ver achter ons. Dus het gehele examen zal een vergelijkbare moeilijkheidsgraad hebben maar daarom is het gehele examen niet vergelijkbaar.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-03 01:57:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het voornaamste wat je uit de consultatie van de opgaven TAT-ex 2017-juli kan halen is dat deze opgaven in augustus 2017 niet meer aan bod komen. Het blijft belangrijk de TK LS te beheersen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat de leerstof volledig gekend moet zijn is een feit, maar aangezien het examen 'parallel' wordt opgesteld is het dan niet zo dat de moeilijkheidsgraad en soort vragen (werkwijze, redenering...) ongeveer hetzelfde blijft in augustus?

Feryal.Ghafelzadeh ( 2017-08-03 03:16:57 -0500 )edit
0

answered 2017-08-01 14:36:55 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Scroll maar naar beneden Thomas. Je zal veel vragen van juli tegenkomen die al opgelost/besproken zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-01 13:02:48 -0500

Aantal keer gelezen: 521 keer

Laatst gewijzigd: Aug 03 '17