Stel je vraag
1

vraag over kansen

asked 2014-03-19 09:28:10 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:52:13 -0500

yannick gravatar image

In een statistisch onderzoek werd het rookgedrag van 600 proefpersonen, waaronder 320 vrouwen, onderzocht.

Men stelt vast dat 25 % van de ondervraagde personen roker zijn. Slechts 20 % van de vrouwen is roker.

Bereken de kans dat een man roker is.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-03-29 16:17:18 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:52:25 -0500

yannick gravatar image

De kans is $86/280 =43/140$. je bekomt dit best door het gebruik van een tabel : je vult de tabel eerst in en dan lees je het resultaat af !

$$ \begin{array}{llll} & man & vrouw & totaal \newline & & & \newline roker & 86 & 64 & 150 \newline niet \ roker & 194 & 256 & 450 \newline totaal & 280 & 320 & 600 \end{array}$$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 09:28:10 -0500

Aantal keer gelezen: 379 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15