Stel je vraag
1

augustus 2011 vraag 3 biologie

asked 2015-08-14 09:23:48 -0500

Marie.Verhauwaert gravatar image

updated 2015-08-14 09:28:06 -0500

yannick gravatar image

Hoe los ik dit vraagstuk op?

Vraag 3

Wat is de kans dat de persoon met het vraagteken de erfelijke ziekte heeft?

A. 1/9

B. 4/9

C. 1/16

D. 1/64

Er was een stamboom bij het vraagstuk, maar het lukt me niet deze toe te voegen.

Hopelijk kunnen jullie hem terugvinden.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-27 06:12:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Verklaring figuur. Beide grootouderparen gezond. Elk paar heeft twee kinderen. Bij het ene paar een 'ziek' meisje. Bij het andere paar een 'zieke' jongen. De 'gezonde' jongen en het 'gezonde' meisje wordensamen ouders van 'de persoon met het vraagteken'. Wat is nu de kans dat dit kind de erfelijke ziekte heeft? Alle ouders hebben genotype Aa. De kans dat de niet zieke ouders het recessief allel dragen is 2/3 voor elk van deze ouders.Indien beide ouders drager zijn dan is de kans op een ziek kind (aa) 1/4 en is de totale kans aldus 2/3 *2/3 * 1/4 of 1/9. Antwoord .

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2015-08-14 09:23:48 -0500

Aantal keer gelezen: 520 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '16