Stel je vraag
0

Fysica harmonische trilling

asked 2017-08-02 10:00:43 -0500

Houda.Kassou gravatar image

updated 2018-06-10 10:40:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het antwoord op deze vraag heb ik verkeerd maar ik zie niet in waarom, weet iemand wel waarom Alvast bedanktC:\fakepath\IMG_0723.JPG(/upfiles/15016859521231226.jpg)(/upfiles/1501685941731393.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-04 10:51:33 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik heb het met de sinus willen doen waarbij de beginhoek 90° is, mijn vergelijking zag er dus zo uit :

f(t) = 0,1m sin(2tpi/T + pi/2) = 0,05m

Als je dit uitwerkt krijg je dat t = -1/6 T, wat is hier dan precies misgelopen? (Ik vermoed dat de amplitude hier negatief moet zijn maar ik weet niet waarom.)

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Opdat de sinus 1/2 als waarde zou hebben, zijn er 2 mogelijkheden: ofwel $\pi/6 of 5\pi/6$ beide op $2\pi k $ na. Dat geeft dus heel wat mogelijkheden voor de tijd. Je houdt die over die het eerst na de oorsprong komt

Yves@REBUS ( 2018-06-04 11:55:19 -0500 )edit

Als je de sinus neemt begin je al op Pi/2, dus is de eerstvolgende 5pi/6.Dit is dan Pi/3 na het begin. Datzelfde resultaat bekom je als je de vergelijking met de cosinus schrijft. (zie antwoord van 2/8/2017)

Myriam@REBUS ( 2018-06-04 15:42:16 -0500 )edit
1

Oke, ik snap het! Dankuwel!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-09 03:17:50 -0500 )edit
1

answered 2017-08-02 13:57:21 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Gevonden! Danku welC:\fakepath\IMG_0731.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 13:39:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel neem je een sinus met beginhoek 90° of je neemt een cosinus met beginhoek 0°. Zoals jij de oefening hebt uitgewerkt begint de trilling niet bij de maximum positieve amplitude.

Om het eenvoudig te houden: neem de cosinus.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 10:03:36 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0724.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 10:01:29 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Dit is nog de opgave:C:\fakepath\IMG_0723.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-02 10:00:43 -0500

Aantal keer gelezen: 431 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '18