Stel je vraag
0

Fysica harmonische trilling

asked 2017-08-02 10:00:43 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Het antwoord op deze vraag heb ik verkeerd maar ik zie niet in waarom, weet iemand wel waarom Alvast bedanktC:\fakepath\IMG_0723.JPG(/upfiles/15016859521231226.jpg)(/upfiles/1501685941731393.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-02 13:57:21 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Gevonden! Danku welC:\fakepath\IMG_0731.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 13:39:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel neem je een sinus met beginhoek 90° of je neemt een cosinus met beginhoek 0°. Zoals jij de oefening hebt uitgewerkt begint de trilling niet bij de maximum positieve amplitude.

Om het eenvoudig te houden: neem de cosinus.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 10:03:36 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0724.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-02 10:01:29 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Dit is nog de opgave:C:\fakepath\IMG_0723.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-02 10:00:43 -0500

Aantal keer gelezen: 81 keer

Laatst gewijzigd: Aug 02 '17