Stel je vraag
0

celademhaling, energie die vrijkomt

asked 2017-08-03 04:31:36 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

de vraag luidt als volgt: 1 mol glucose: 3740 kJ/mol 1 mol ATP: 30kJ/mol 1 mol ethanol: 1390 kJ/mol we vergelijken de energie per mol glucose die vrijkomt bij celademhaling onder aërobe omstandigheden met deze die vrijkomt bij de alcoholgisting.

Ik zou zeggen dat acoholgisting 1700kJ/mol meer dan celademhaling vrijgeeft want 2x30 + 2x1390 = 2780 terwijl er bij celademhaling maar 38x30=1140 vrijkomt? maar het juiste antwoord is blijkbaar celademhaling 1700 kJ meer? Ik vond echter wel gelijkaardige vragen op het internet waar ze vroegen waar er meer warmte vrijkwam, dan zou het wel celademhaling zijn omdat er bij beiden maar 1 mol glucose ter beschikking is.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Bedoelen ze dan hier met energie ook warmte en niet hoeveel ATP en ethanol?

Laura.Lenaerts ( 2017-08-03 04:32:30 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-05 06:56:48 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo Laura,

Vrijkomende energie is warmte-energie, dus je moet de warmte berekenen en niet de energie die in ATP en ethanol zit.

Dus je moet 3740-1140 = 2600 (= warmte-energie)

en 3740-2840 = 900 (= warmte-energie)

2600-900 = 1700 (= verschil in warmte)

en het is 1700 meer bij de aerobe ademhaling.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-03 04:31:36 -0500

Aantal keer gelezen: 645 keer

Laatst gewijzigd: Aug 05 '17