Stel je vraag
0

Fysica kernfysica

asked 2017-08-03 06:17:54 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Ik weet niet hoe je hieraan moet beginnen. Kan iemand me op weg helpen aub?C:\fakepath\IMG_0734.JPG(/upfiles/15017590502587479.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-08-03 16:19:20 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0740.JPG zo heb ik het gedaan

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-08-03 14:39:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-08-03 16:52:02 -0500

Wat is de definitie van de halfwaardetijd?

Probeer vanuit die definitie dan eens verder te redeneren.

Geef maar even aan of je hiermee op weg kan .... !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

De halfwaardetijd is de Tijd nodig om de helft van de radioactieve stof te laten verdwijnen. Dus als deze grafiek het verval voorstelt dan kan ik de halfwaardetijd grafisch interpreteren door de helft te nemen van de grafieken en als ik al mijn hulplijnen teken dan kom ik uit op antwoord C!

Houda.Kassou ( 2017-08-03 16:18:25 -0500 )edit

Danku voor de tip, koen want Dit blijkt ook het juiste antwoord te zijn

Houda.Kassou ( 2017-08-03 16:20:27 -0500 )edit
0

answered 2017-08-03 13:28:29 -0500

Houda.Kassou gravatar image

C:\fakepath\IMG_0734.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit is dus de opgave

Houda.Kassou ( 2017-08-03 13:28:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-03 06:17:54 -0500

Aantal keer gelezen: 311 keer

Laatst gewijzigd: Aug 03 '17